top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring diëtistenpraktijk Pliant-B

 

Diëtistenpraktijk Pliant-B (hierna te noemen: Pliant-B) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit is sinds 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u gebruik maakt van diensten van Pliant-B hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon, via de verwijsbrief, of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • BSN

  • Telefoonnummer/mobiel nummer

  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

  • Email-adres

  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Pliant-B heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, ten behoeve van een persoonlijk en op maat gemaakt dieetadvies, om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of  ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Pliant-B bewaart uw dossier tot 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Pliant-B zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw toestemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar een andere instelling bij opname).

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pliant-b.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Toestemming
Bij het aangaan van een behandelovereenkomst met Pliant-B, tekent u een toestemmingsverklaring waarin u aangeeft welke gegevens op welke wijze ingezet mogen worden ten behoeve van uw behandeling.

Beveiliging

Pliant-B neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van veel websites wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Op dit moment maakt Pliant-B geen gebruik van cookies. U hoeft dus geen cookies te accepteren.

Meer informatie.

Als uw vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Pliant-B kunt u contact opnemen via het mailadres info@pliant-b.com of via telefoonnummer 06-30285399. 

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

bottom of page